(Zorg)professionals

Elektronisch cliënten dossier

Bij ons Zorginstelling werkt met het elektronisch cliëntendossier Zilliz. Zilliz wordt gebruikt voor het dossier van de deelnemers, het rapporten van de begeleidingsmomenten en het meten van de voortgang van de op maat opgestelde doelen.

Voor iedere deelnemer is er een eigen extranet account waarmee inzage is in het persoonlijke dossier en eventueel gecommuniceerd kan worden met de betrokken begeleiders.

 

Erkend Leerbedrijf

Bij ons Zorginstelling is een erkend leerbedrijf, ingeschreven bij de SBB. Van hieruit bieden wij stageplekken aan voor mbo- en hbo-opleidingen. Kijk hier voor de vacatures.

Samenwerking

Hoewel Bij ons Zorg een zo compleet mogelijk pakket aan begeleidingsmogelijkheden aanbiedt kan het voorkomen dat er iets anders qua begeleiding nodig is. In deze gevallen hebben wij nauwe samenwerkingen met andere organisaties.

Voor Jou Zorg – Voor Jou biedt ambulante begeleiding in de leefomgeving van de cliënt, waaronder thuis, op school en tijdens vrijetijdsbesteding. De samenwerking met Voor Jou wordt vaak gezocht in het geval van afschaling van de intensiteit van de begeleiding maar een deelnemer nog niet volledig losgelaten kan worden. Voor Jou kan dan een hele mooie tussenstap zijn naar nog meer zelfstandigheid.

 

Centrum Groei!

Centrum Groei! biedt op maat gemaakte begeleiding aan kinderen vanaf 2 jaar. De samenwerking met Centrum Groei! wordt vaak gezocht in het geval dat deelnemers te maken hebben met een taal ontwikkelingsstoornis of wanneer het uitstroomprofiel gericht is op een KDC maar daar een plaatsing nog niet mogelijk is.

 

Kwaliteit

Bij ons Zorg is gecertificeerd met het ISO 9001:2015 certificaat, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Jaarlijks voert KIWA een toets uit om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog geschikt, toereikend en doeltreffend is.
ISO Certificaat

ISO Certificaat

 

Financiering

Bij ons Zorg kan op dit moment gefinancierd worden vanuit ZIN (SBJH en MEVIS) en PGB. Met het SBJH is er voor de volgende productcodes een overeenkomst:

 • −  Individuele begeleiding middel – 45C05
 • −  Individuele begeleiding zwaar – 45C09
 • −  Kortdurend verblijf zwaar – 44C03
 • −  Begeleiding groep licht – 41C01
 • −  Begeleiding groep zwaar – 41C02

  Met MEVIS is er voor de volgende productcodes een overeenkomst:

 • −  Dagbehandeling groep midden – 41M02
 • −  Dagbehandeling groep zwaar – 41M03
 • −  Logeren – 43M02
 • −  Individuele begeleiding midden – 45M04
 • −  Individuele begeleiding zwaar – 45M06

  Wanneer het gaat om een PGB (Jeugdwet of WLZ) financiering zullen wij een offerte op maat opmaken adhv de benodigde hulpvraag. Hiervoor kunt u contact opnemen met administratie@bijonszorg.nl