Sociotherapeuten A

Functiecriteria :

- MBO niveau 3/ 4 opgeleid of in opleiding.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Digitaal kunnen werken en goede beheersing en omgang met systemen.
- Minimaal 1 jaar relevante (werk)ervaring met de doelgroep.
- Je bent op de hoogte van de missie en visie van Bij Ons.
- Je bent ingeschaald volgens CAO GGZ in functiegroep 40 (of aanloopschaal 39).

Taken

Als sociotherapeut MBO van Bij Ons begeleidt je zelfstandig deelnemers. In het begeleiden zet de Persoonlijk Begeleider de lijnen uit en de Zorgcoördinator is je direct leidinggevende.

De belangrijkste taken zijn:
- Je geeft individuele begeleiding.
Je begeleidt een deelnemer door middel van 1-op-1 begeleiding.
- Je geeft groepsbegeleiding.
Je begeleidt een groep deelnemers. Houdt hierbij rekening met groepsprocessen die spelen en kan hierop inspelen. Je hebt oog voor de groep.
- Je stelt een dagplanning op en maakt deze visueel.
Een dagplanning wordt afhankelijk van het niveau/leeftijd van de deelnemer (samen) opgesteld en visueel gemaakt op het planbord. Dit kan met evt. ondersteuning van pictogrammen/plaatjes, afhankelijk van het handelingsplan van de deelnemer.
- Je werkt doelgericht.
Je bent op de hoogte van de doelen van de deelnemer en werkt acties aan het bereiken en ontwikkelen van deze doelen door middel van de activiteiten die worden ingezet.
- Je draagt bij aan de huishoudelijke taken op de locaties.
Je zorgt dat je de gestelde (huishoudelijke) taken op je neemt welke beschreven staan in de takenlijst en planning van de dag. Daarnaast draag je zorg voor een nette, schone, veilige werk en leefomgeving.
- Je reikt medicatie aan, aan deelnemers.
Wanneer nodig wordt medicatie uitgereikt door middel van het medicatiebeleid aan deelnemers. Hierbij worden alle veiligheidsstappen gevolgd en ben je hiervoor actueel geschoold.
- Je geeft een concrete mondelinge overdracht aan ouder(s)/ verzorger(s).
Bij een overdrachtsmoment geef je feitelijk en concreet een overdracht aan ouder(s) en/of verzorger(s) en ben je, je bewust dat je het visitekaartje van Bij Ons Zorg bent en dat ouder(s) en/of verzorger(s) de zorg en begeleiding van hun kind aan jou over (hebben) (ge)laten.
- Je schrijft een concrete rapportage van ieder begeleidingsmoment.
Rapportages worden in het cliënten dossier feitelijk en concreet gerapporteerd. Je bent je hierbij bewust van de lezers en rapporteert zodanig dat doelgerichtheid te toetsen is en verslagen vanuit de rapportages kunnen worden opgemaakt.
- Je handelt bij calamiteiten.
Je weet te handelen bij calamiteiten volgens protocol. Je weet waar je de benodigde protocollen kan vinden en weet welke stappen je moet nemen bij welke calamiteit. Ook weet je bij wie je terecht kan indien nodig.
- Je handelt volgens plan bij verbale en fysieke agressie.
Je bent geschoold volgens de humane begeleidingstechnieken en kan inspelen bij verbale en fysieke agressie om te zorgen voor veiligheid. Dit doe je volgens de richtlijnen van het agressieprotocol.

- Je draagt de missie en visie van Bij Ons naar buiten uit.

Je bent op de hoogte van de missie en visie van Bij Ons. Dit betekent niet de letterlijke tekst ,maar wel

de doelstellingen en wat Bij Ons wilt uitdragen. Je staat hierachter en handelt ook vanuit de missie en visie. Je inspireert anderen met jou uitdraging van de missie en visie zodat deze ook wordt overgenomen.
- Je geeft informatie aan de persoonlijk begeleider voor het opstellen van SMART doelen en het doen van periodieke evaluaties.

Aan de hand van de begeleiding die jij aan de deelnemers geeft verschaf je informatie welke je doorgeeft aan de persoonlijk begeleider die dit kan gebruiken bij het opstellen van doelen en handelingsplan.

Competenties:
Cliëntgebonden
Als sociotherapeut MBO bij “Bij Ons” begeleidt je doelgericht (kwetsbare) kinderen en jongeren variërend in leeftijd van 4 t/m in de 23 jaar. Als sociotherapeut MBO is het belangrijk dat je een veilige omgeving kunt creëren waarin de jongeren de ruimte voelen om zich te ontwikkelen. Je observeert en analyseert de ontwikkeling van de jongeren en speelt hierop in. Je stimuleert en begeleidt de jongeren bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Als sociotherapeut stel je het plezier en de groei van de jongeren voorop.
Verder beheers te de volgende competenties:
Je reageert sensitief responsief op de behoefte van de jongeren.
Je kunt crisis situaties en calamiteiten tijdig signaleren en handelt volgens de organisatie geboden protocollen.
Je kunt inspelen en handelen op onverwachte gebeurtenissen
Rapportages en werkafspraken worden helder en duidelijk gerapporteerd en zijn professioneel naar alle belanghebbenden.
Je kunt groepsprocessen stimuleren, hierin de dynamiek aan voelen en hierop inspelen.
Je kunt handelen wanneer er sprake is van fysieke en verbale agressie.

Organisatie gebonden

Als sociotherapeut MBO bij “Bij Ons” wordt verwacht dat je een actieve rol inneemt in de organisatie. Als sociotherapeut zet je, je in om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Neventaken worden opgepakt en uitgevoerd.
Verder beheers je de volgende competenties:

Overlegvormen en andere verplichte bijeenkomsten worden consequent bezocht en eventuele verhindering is tijdig en adequaat uitgevoerd.
De uitvoerende taken worden zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd.

Professionaliteit

Van de sociotherapeuten bij “Bij Ons” wordt verwacht dat zij een zorg gerelateerd diploma bezitten die past bij het werk van “Bij Ons”. Daarnaast is ontwikkeling belangrijk.
Verder beheers je de volgende competenties:
Je kunt kritisch en realistisch kijken naar eigen handelen.

Je wilt je blijven ontwikkelen en vindt groei van je eigen handelen belangrijk.
Vakgerichte kennis op niveau is vereist, aangevuld met werkervaring.
De sociotherapeut kan zelfstandig werken en ondersteuningsplannen uitvoeren met de jongeren. Als sociotherapeut beheers je over sociale vaardigheden zoals kunnen luisteren, empathisch vermogen, overtuigingskracht en het bewaken van eigen houding en grenzen in het contact met de jongeren.
Je gaat secuur om met privacy gevoelige informatie van de organisatie en/ of de deelnemers van de organisatie.
Soort dienstverband: Oproep/Parttime/Fulltime, Bepaalde tijd

Salaris: Afhankelijk van opleidingsniveau en ervaringsjaren
Soort dienstverband: Oproepbasis, Vaste baan, Parttime, Fulltime, Tijdelijk Contractduur 12 maanden

Rooster:
• Avondwerk

• ma-vr
• Weekendbeschikbaarheid

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Auto van de zaak
  • Pensioen
  • Reiskostenvergoeding

    Soorten aanvullende vergoedingen:

  • 13e maand
  • Vakantiegeld

    Werklocatie: Fysiek

Solliciteer nu!

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.