Financiering

Onze zorg kan op dit moment gefinancierd worden vanuit ZIN (H10 gemeentes) en PGB.
Wij hanteren de volgende productcodes (voor de H10 gemeentes):

  • Individuele begeleiding middel – 45C05
  • Individuele begeleiding zwaar    -45C09
  • Kortdurend verblijf zwaar            -44C03
  • Begeleiding groep zwaar               -41C02
  • Vervoer per retourrit                     -42A03