Wat werkt voor jou?

Het is onze ervaring dat iedere jongere anders in elkaar zit en gebaat is bij een benadering die past bij zijn unieke karakter. Er wordt daarom per individu en situatie gekeken wat de beste werkwijze is. Daarnaast bieden wij duidelijkheid en structuur zodat de jongeren weten waar ze aan toe zijn.

Jij mag er zijn zoals je bent!
De opvoedingsrelatie die we met de jongeren aangaan is open en gelijkwaardig, we gaan naast de jongeren staan en betrekken ze zoveel als mogelijk in het begeleidingsproces. We nemen de jongeren serieus en spreken onze van verwachting en waardering uit. Andersom geven we de jongeren hier ook de ruimte voor. Op deze manier willen creëren we open en veilige omgeving waar de jongere geaccepteerd en waardevol voelt. Dit alles zorgt voor zelfvertrouwen en het kennen en nemen eigen verantwoordelijkheid.