Bij Ons biedt individuele begeleiding, logeerweekenden/ groepsbegeleiding/ kampweken en beschermd wonen aan;

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Bij de individuele begeleiding zijn de deelnemer en zijn/ haar begeleider samen op een locatie, alle aandacht van de begeleider is tijdens de begeleidingstijd voor de deelnemer. Er wordt per dag een passende planning op maat gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met onder- en overprikkeling. Er wordt altijd ergens naar toe gewerkt, dus werken we met een begeleidingsplan met doelen welke periodiek geëvalueerd worden. Op onze locaties zijn iedere dag meerdere deelnemers en begeleiders aanwezig, dus de mogelijkheid bestaat om met leeftijdsgenootjes te spelen indien de situatie dit toelaat.

Bij de individuele begeleiding wordt de deelnemer in de meeste gevallen opgehaald en thuis gebracht door de begeleider zelf, er is dus geen externe vervoerder nodig. Tijdens het ophalen/ brengen vindt een mondelinge overdracht plaats. Voor de schriftelijke rapportage maken wij gebruik van een beveiligd online cliëntensysteem, genaamd Zilliz. Hierin vallen onder anderen de doelen en dag rapportages te lezen.

Voor de deelnemers die (tijdelijk) niet naar school gaan kunnen wij, mits er een stamschool is, dit schoolwerk bij houden. Wij hebben contact met de stamschool en verkrijgen van daaruit schoolwerk en eventuele toetsen zodat tijdens de afwezigheid van school de deelnemer geen achterstand op loopt.

LOGEERWEEKENDEN/ GROEPSBEGELEIDING/ BESCHERMD WONEN
Voor de logeerweekenden hebben wij vier verschillende groepen, deze zijn ingedeeld op ontwikkelingsniveau zodat er voor iedere deelnemer een geschikte groep is. De groepen bestaan uit 8 á 10 deelnemers, met daarbij 2 á 3 begeleiders.
In de logeerweekenden werken we in een sociale omgeving aan persoonlijke doelen. Voor iedere deelnemer zijn er persoonlijke doelen. Tijdens de logeerweekenden is er tijd voor ontspanning en doen we op zaterdag altijd een groepsactiviteit. De logeerweekenden zijn altijd van vrijdag 18:00 tot zondag 15:00.

In de zomervakantie zijn er twee kampen, ook deze zijn ingedeeld op ontwikkelingsniveau. Van maandag t/m vrijdag gaan we dan naar de kamplocatie, deze wisselt ieder jaar. Op de kamp locatie is er altijd een grote gemeenschappelijke ruimte waar gegeten wordt en waar de groepsactiviteiten gehouden worden en er zijn altijd voldoende slaapkamers om iedereen te laten slapen met dezelfde deelnemers als tijdens de logeerweekenden. Ook tijdens de kampweken wordt er gewerkt aan de doelen maar is er ook zeker tijd voor ontspanning en leuke activiteiten, zo is er bijvoorbeeld ieder jaar een stadsspel, een spelletjesmiddag, een bonte avond en sluiten we traditiegetrouw af op de bowlingbaan.

BESCHERMD WONEN
Nabij het centrum van Naaldwijk hebben wij in een kindvriendelijke wijk een woning waar ruimte is voor 5 jongeren. De doelgroep voor deze woning heeft een vorm van autisme en zijn licht verstandelijk beperkt en hebben een WLZ PGB beschikking met een zorgzwaartepakket van minimaal 5 of een toereikende andere ZIN-beschikking. De jongeren kunnen Bij Ons in een veilige omgeving opgroeien. Om in aanmerking te komen voor het beschermd wonen moet er overdag sprake zijn van school/ dagbesteding/ stage voor de deelnemer.