Medezeggenschap cliënten

We vinden het belangrijk dat cliënten met ons meedenken en input geven voor het verder verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast zijn wij dit vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) ook verplicht. Binnen Bij Ons Zorginstelling  geven wij hier vorm aan door minimaal twee keer per jaar met cliënten in gesprek te gaan om de cliënttevredenheid te onderzoeken. Dit vind niet plaats in een vaste vorm omdat de cliënten variëren in intelligentie en denkniveau. De uitkomsten van deze besprekingen gebruiken wij als input voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en  het vaststellen van onze toekomstvisie.

Daarnaast hebben wij een ouderraad die de belangen van de cliënten behartigd en meedenkt met het beleid van onze organisatie. Zij komen drie keer in het jaar samen.

Eenmaal per jaar houden wij onder alle ouders/vertegenwoordigers van de cliënten een cliënt tevredenheidsmeting.