Door middel van individuele begeleiding kunnen we continu aansluiten bij de hulpvraag van het kind en inspelen op een situatie, op het moment dat zij dit nodig hebben. Vaak worden deze kinderen overvraagd in een groep en kunnen ze weinig zichzelf zijn. Bij Ons biedt hen een plek waar ze wel zichzelf kunnen en mogen zijn.

Door allereerst te observeren waar het kind in zijn/haar ontwikkeling staat wordt gekeken wat een haalbare volgende stap is en wat het kind nodig heeft om dit te kunnen ontwikkelen. We gaan aan de slag met ontwikkelingsdoelen en we leren de kinderen onder andere om te gaan met sociale vaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, omgaan met emoties van zichzelf maar ook met die van anderen. We zien positieve resultaten bij kinderen die zich zichtbaar ontwikkelen door de individuele begeleiding bij Bij Ons.