Op korte termijn zullen wij ook starten met het aanbieden van beschermd wonen. Dit zal zijn voor jongere met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Het doel is zo zelfstandig mogelijk opgroeien en ontwikkelen, ieder op zijn/haar eigen niveau.